مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

شناسه

تنها اسپرم از بین ۵۰-۶۰ میلیون اسپرم دیگه که به تخمک رسید. اسپرمی که معتقد بود با نوشتن می‌تونه خودش رو اثبات کنه؛ نوشتنی که براش بیشتر یه چالش بود تا یه تفریح. چالشی که برای رسیدن به قالب‌ها و سبک‌ها و روایت‌های متفاوت و خاص بود. اما تهش به اینجا رسید:

تو از زندگی، از ایمان و از مبارزه در وجود خویش تصویری داشته‌ای و برای کردارها و زجرکشیدن‌ها و جان‌نثاری‌ها آماده بوده‌ای ، و بعد به تدریج دانسته‌ای که دنیا از تو توقع هیچ‌گونه کردار و جان‌نثاری را ندارد و زندگی به هیچ وجه منظومه حماسی نیست و چیزی به عنوان بازی قهرمانی در آن وجود ندارد بلکه اتاقی است راحت که رضایت خاطر مردمانش از خوردن، خوابیدن، قهوه نوشیدن، بافتنی کردن، ورق بازی و موسیقی رادیو تامین می‌شود. و هرکس که بیش از این توقع داشته باشد و این توقع خواسته درونی‌اش باشد احمق است و دن‌کیشوت.

گرگ بیابان - هرمان هسه

 

در ضمن داستانا در ابتدای عنوانشون علامت :: دارند.