مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

105

یکی از حساس‌ترین حسگرا نمازه. هر وقت دیدی نمازات دارند قضا می‌شن، بدون که یه جای راهو داری اشتباه می‌ری.


برچسب: نماز، نماز قضا،