مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

115

فقط آدمای موفق رنجا و شکستاشون ارزشمنده. بازنده‌ها رو همه مستحق بدبختیاشون می‌دونند.