مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

۱۴۴

آدما معمولاً جدی‌ترین حرفاشون رو توی شوخیاشون می‌زنند...