مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

۱۵۲

با به دیوار زدن هیچ شعاری نمیشه اون رو توی زندگی جاری کرد. حتی شاید اون شعار رو هم از معنی بندازه. کاش مفاهیم رو با جاری کردن توی اعمالمون سرلوحه زندگیمون قرار بدیم؛ نه با نوشتن و چسبوندنش به دیوار اتاقمون...


برچسب: شعار، عمل به شعار،