مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

۱۵۶

هر لحظه‌ای تجربیات منحصر به فرد خودش رو داره و لازم نیست سایه‌ها و سراب‌هایی از لحظاتمون رو به صورت عکس‌ها و ویدیو‌ها و نوشته‌ها به دوش بکشیم تا در آینده با مرور کردنشون همون حس و حال رو زنده کنیم؛ در حالی که می‌توانیم به جای غرق شدن در ثبت لحظات و رسوندن درکمون از اون لحظه به سطحی‌ترین حالت ممکن، به درک عمیق‌تر و بهتری از حس و حال همون لحظه برسیم: با بهتر دیدنش، با بهتر شنیدنش، با بهتر بوییدنش، با بهتر لمس کردنش، با بهتر مزه‌مزه کردنش...