مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

157

انقدر نگید برای زندگیمون جنگیدیم ولی نتیجه‌ای نداشته. جنگ واقعی دوتا حالت بیشتر نداره، یا جشن پیروزی می‌گیرید یا دیگه نیستید که بقیه‌اش رو ببینید...


برچسب: جنگیدن، زندگی، مرگ،