مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

161

آدما هم مثل خیابونا می‌مونند؛ شاید شهرداری شب بخوابه و صبح بیدار بشه و تصمیم بگیره اسم یه خیابون رو بذاره «خالد اسلامبولی» یا «قصیر» ولی مردم هنوز «وزرا» یا «بخارست» صداش می‌زنند. آدم هم وقتی به یه اخلاقی شناخته شد، می‌تونه هروقت که خواست تعاملش رو با جهان پیرامونش تغییر بده ولی این موضوع الزامی ایجاد نمی‌کنه که مردم هم این آدم رو با همین رویکرد و دکترین جدیدش بشناسند...


برچسب: خیابان،