مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

38

اولین مرحله درمان خودآزاری اینه که فرد بخواد درمان بشه و برای اینکه فرد بخواد درمان بشه نباید خودآزار باشه...