مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

47

مثل ساسکه‌ای که از همه متنفره و می‌خواد تنها باشه، نیازمند ناروتویی هستم که تک‌تک سلول‌های تنهاییم رو بفهمه و هیچ رقمه ول‌کنم نباشه، حتی اگه خودم ازش بخوام...