مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

52

یعنی می‌رسه اون لحظه‌ای که این تیکه از ترانه امیر تاجیک رو با تموم وجودمون لمس کنیم: حالا خورشید روبرومه / دیگه فصل سایه مرده / جاده‌ها دیگه تمومن / یکی تنهائیمو برده ؟