مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

63

خوابیدی روی آب. خوردن موج به بدنت رو احساس می‌کنی. نمی‌دونی وسط اقیانوسی یا نزدیک ساحل. حتی واست مهمم نیست. فقط میخوای تا ابد همین‌طور بمونه...


برچسب: خلا،