مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

72

رمان زندگی رو تا آخرش بخون، بعد از نویسنده‌اش گلایه کن یا کل داستانش رو نقد بُـنُـما.