مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

80

ما آدما اونقدر چسبیدیم به این جنگ اول که کلا نذاشتیم برای یه بارم که شده داستان به صلح آخرش برسه. اصلا چه شکلی هست این صلح آخر؟ شاید اونقدرا هم که می‌گن زشت و غیرقابل تحمل نباشه...


برچسب: جنگ اول، صلح آخر،