مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

85

در اثبات خودمداری و نگاه محدود انسان از روزنه‌ی کوچیکِ دانشِ اندکش به جهان همین بس که وقتی هدفون گوششه جوری بلند حرف می‌زنه که انگار دیگران هم اون آهنگ رو با همون شدت گوش می‌دند.


برچسب: انسان، خودمداری،