مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

91

یه کسایی هستند که دغدغه‌ها و نگرانیاشون عمومیت چندانی نداره. وقتی درباره چیزی توی جمع حرف می‌زنند کسی منظورشون رو نمی‌فهمه. اهمیتی برای مناسبت‌ها قائل نیستند و همیشه یه خط سیر مشخصی رو، با کمترین میزان فرود و فراز ممکن، طی می‌کنند. معمولاً بود و نبودشون به چشم اطرافیان نمیاد؛ درحالی‌که نگاه دقیقی به رویدادهای اطرافشون دارند ولی به روی خودشون نمیارند. اینا یه چیزی توو مایه‌های شبکه چهارند...