مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

97

یکی از نشونه‌های عجول بودن هم اینه که اول پیامتون رو می‌نویسید، بعد "سلام" رو اولش اضافه می‌کنید.