دانستنی ها و قوانین ثبت شرکت و ثبت برند در ایران

تمامی قوانین حوزه ثبتی و حقوقی در ایران و چگونگی انجام هریک از آنها

دانستنی ها و قوانین ثبت شرکت و ثبت برند در ایران

تمامی قوانین حوزه ثبتی و حقوقی در ایران و چگونگی انجام هریک از آنها

پیوندهای روزانه

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کمپانی تعدادی ملیتی چه میباشد ؟
با فراگیر خیس شدن ارتباطات در سراسر جهان و قابلیت و امکان تولید ارتباطات گسترده فی مابین کشورها , راجع به اقتصاد جهانی با پدیده موسسه ها یک‌سری ملیتی مواجه هستیم , که بی گمان یکی‌از معین ترین خصوصیت های جهانی شدن ارتباطات میباشد .

در تعریف موسسات چندین ملیتی آمده است : موسسه ها یک‌سری ملیتی عموماً به شرکتهایی اطلاق می شود که در بیش تر از یک سرزمین کار داشته باشند .
این مجموعه موسسه ها عموما در سرتاسر عالم کار می نمایند و طبعا بر اقتصاد کشورها تاُثیر گذار می‌باشند . این شرکتها نقش بخش اعظم ای در مورد سپرده گذاری فرنگی داشته و کار های آن ها در مرحله جهانی اقتدار اقتصادی بالایی را برایشان به ارمغان می‌آورد . ولی دقت داشته باشید , اساسا این موسسه موسسات به نظر تشکیل و پیدا شدن شخصیت حقوقی تابع ضابطه مملکت محل تشکیل خویش می‌باشند .
کمپانی یک سری ملیتی و قواعد حاکم بر آن
با اعتنا به موردها و تعاریفی که بدان اشاره شد می توان اشاره کرد که کار شرکت ها یک سری ملیتی علاوه بر پرورش و ترقی اقتصادی سبب ترقی حیرت انگیز دانش و صنعت و تکنولوژی خواهد بود .
کار اینگونه شرکتهای به صورت جمعی و گروهی در قالب افراد حقوقی صورت میگیرد , که در عرضه های متعدد این افراد حقوقی در قالب شرکت ها تجاری از باطن کشورهای مورد نظر بالاتر رفته و بصورت فراملی و با دامنه زیاد پهناور جهانی عمل می نمایند .
نکته ای که بایستی به ان اشاره کنیم : در شرکت ها یکسری ملیتی دو عنصر حیاتی موجود است که ممکن است در وهله نخستین مخالف و ضد‌و‌نقیض یکدیگر به لحاظ برسند و ان ( همبستگی , کثرت ) میباشد .

  • علی امیرحسینی
  • ۰
  • ۰

ثبت طرح صنعتی نیازمند تسلیم اظهارنامه به منبع ثبت است . اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 ورژن و در فرم منحصر و به گویش فارسی تهیه شده و پس از ذکر مورخ , توسط متقاضی یا این که نماینده قانونی وی امضاء شود .

سازمان مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه , آن را از نگاه منطبق با ضابطه بررسی می کند و در حالتی‌که که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد وضعیت زمینه رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و اطلاع رسانی مربوط را منتشر و سند ثبت آن را به اسم متقاضی صادر می نماید , .

هر ذی نفعی می‌تواند ابطال آنرا طبق ضوابط ثبت طرح صنعتی را خواهش نماید . در‌این حالت بایستی اثبات نماید که یکی موقعیت نوشته شده در مواد ( 20 ) و ( 21 ) که در فوق ذکر شد , رعایت نشده است و یا هر کس طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آوردنده آن طرح یا این که قائم رده قانونی او نیست .

دستمزد مالکیت معنوی که از آن با تیتر دستمزد مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل دستمزد مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و خیالی بشر در باب های یمختلف نظیر ابداعات ادبی , هنری , علمی , صنعتی , فناوری و علایم تجاری و طرح های صنعتی مورد به کارگیری در ساخت و تجارت است .

دستمزد مالکیت فکری دربرگیرنده آن مدل از دستمزد قانونی و علایق مکارانه است که ناشی از کار های خیالی در حوزه های هنری , ادبی , علمی , صنعتی و غیره است . این حقوق و دستمزد مورد انتفاع دنیوی اثر یا این که خلاقیت , ارتقاء و رواج ی آن را برای صاحب و مالک اثر یا این که خلاقیت فراهم می کند .

  • علی امیرحسینی