دانستنی ها و قوانین ثبت شرکت و ثبت برند در ایران

تمامی قوانین حوزه ثبتی و حقوقی در ایران و چگونگی انجام هریک از آنها

دانستنی ها و قوانین ثبت شرکت و ثبت برند در ایران

تمامی قوانین حوزه ثبتی و حقوقی در ایران و چگونگی انجام هریک از آنها

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرایط و ضوابط ثبت شرکت سهامی خاص در ایران» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

یک شرکت سهامداری سهامی خاص (شرکت سهامی خاص) مشارکت 2-200 نفر است. حداقل سرمایه سهم شرکت سهامی سهامی خاص 5،000،000 در تجارت است. یک شرکت سهامی خاص فقط برای هر نوع تجارت تجاری یا صنعتی ایجاد می شود و امکان فعالیت های حرفه ای وجود نخواهد داشت.
یک شرکت سهامدار سهامی خاص مطابق مقررات تجاری وزارت توسعه اقتصادی می تواند متعلق به شرکای هر ملیتی باشد. یک نهاد تجاری می تواند یک شرکت سهامدار سهامی خاص را تأسیس و مالکیت کند و اصطلاح "شرکت سهامی سهامی خاص" به نام این شرکت ضمیمه شود. حداقل 51٪ یک شرکت باید متعلق به اتباع ایرانی باشد و 100٪ از آنها می توانند بدهکار باشند. شرکت باید طبق مقررات تجاری یک مدیر تعیین کند.
برای تأسیس یک شرکت سهامدار سهامی خاص باید از وزارت اقتصاد تصویب شود. وزارت اقتصاد دارای 3 مرحله تأیید به شرح زیر است

فاز 1: بررسی درخواست ایجاد شرکت سهامی خاص
مدت زمان: 15 روز تقریبا

مدارک مورد نیاز:
1. کپی اصلی گواهی نامه رزرو نام تجاری و تأیید اولیه مرجع محلی صالح.
2. تفاهم نامه و اساسنامه.
3. امکان سنجی اقتصادی پروژه و مدت زمان اجرای آن.
4- تصویر تف تفکر کتاب هویت ایرانی برای کلیه بنیانگذاران در صورت اشخاص حقیقی ، یا تصویر آینه. منشأ ثبت شرکت سهامی خاص در صورتی که بنیانگذاران اشخاص حقوقی باشند.

شرایط و ضوابط

1. موسسان شرکت نباید از 2 مؤسس کمتر باشد ، به جز یک شرکت شخص که باید متعلق به آن باشد. به یک شخص حقوقی منفرد متعلق به مالیکا برای شهروندان ایران.
2. این شناور عمومی نیست.
3. سرمایه شرکت (5.000.000) به طور کامل پرداخت می شود (100).
4- ارزش اسمی سهم نباید از 100  تجاوز کند و از (1)  کمتر نباشد
5- در مورد ورود سهام سرمایه به نوع ، نیاز به ارزیابی سهمیه در نوع توسط خانه تخصصی که وزارت در نظر دارد ، می باشد.
6. تعداد موسسین / سهامداران نباید بیش از (200) مؤسس / سهامدار باشد
7. سهم شهروندان دولت در سرمایه شرکت نباید از (51٪) کمتر باشد.
8- مصوبات دیگر را مطابق ماهیت فعالیت مورد نیاز برای تمرین دریافت کنید.
9- تأیید کتبی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره از اسامی شرکتهایی که در آن به عنوان رئیس یا معاون رئیس جمهور فعالیت می کند. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل دپارتمان و تاریخ پر کردن هر یک از این سمتها. (در صورت تعیین هیئت مدیره. با تفاهم نامه و اساسنامه ، در غیر این صورت بعداً در انتخابات ارسال می شود)

 

  • علی امیرحسینی