18

آدما با کسی که خیلی ازشون بالاتره کاری ندارن؛ اما از اونی که یه کم ازشون بالاتره متنفرن...

17

گاهی چقدر رفتارای غیرمتعارفمون توی خوابا متعارف جلوه می‌کنه. بعضا" شک می‌کنم که منطق خوابام درسته یا منطق بیداریم؟!

16

آدمی که به حرفای قلبشم بگه مزخرف، دیگه یواش یواش داره به تلخی ته خیار می‌رسه. شاید بشه اسمشو «بحران میانسالی زودرس» گذاشت!

15

لودگی همیشه از فقدان خرد حاصل نمی‌شه؛ گاهیم از عوارض سرریز شدن خرد...

14

زبون تلخ و گزنده گاهی از یه خشم درونی نشات می‌گیره که راهی به جز حرف برای بروز، پیدا نکرده. یه چیزی توی مایه‌های «هملت»...

13

ارتباط با شباهت‌ها شروع می‌شه ولی با تفاوت‌ها ادامه پیدا می‌کنه...

12

کسایی که خودکشی می‌کنند شبیه اونایی‌اند که وقتی جوابای سوال رو توی امتحان نمی‌دونند همون اول پا می‌شند می‌رند و حتی برای تقلب هم تلاش نمی‌کنند. نمی‌دونم باید بهشون احترام گذاشت یا سرزنششون کرد؟!  <<     ۱     ۲   . . .   ۳۹     ۴۰     ۴۱     ۴۲     >>