مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

7

اونجایی که شاملو با صدای خودش میگه «سکوت سرشار از سخنان ناگفته‌ است...» یه تناقض مزحکی توش هست که نمی‌شه بهش پوزخند نزد!!!

6

بعضی از آدما نسخه‌های بتای آفرینش‌اند؛ تنها دلیل وجودشون ایجاد ارتقاء توی نسخه‌های بعدیه، همین و بس!!!

5

هر انسانی نیاز داره که چیزی برای ایجاد عزت‌نفس در خودش داشته‌باشه. بعضیا با هنرشون، بعضیا با تخصصشون و...

کسایی هم که هیچی برای تکیه بهش ندارند، به جنسیتشون، نژادشون، ملیتشون یا مذهبشون می‌نازند...

اینایی هم که به مارک ماشین و گوشی و لباسشون می‌نازند، دیگه این‌قدر بی‌هویت هستند که حتی موارد دوم رو هم ندارند.

4

برای رهبری یک جنبش یا یک گروه فقط باید به اندازه کافی احمق باشی که فکر کنی تنها حرف و تفکر درست اونیه که تو میگی و میکنی...

3

بعضی حرفا مثل صفریه که آخر همه محاسبات پیچیده ضرب می‌شه و...

انگار از اولم هیچ کاری نکردی...  <<     ۱     ۲   . . .   ۳۹     ۴۰     ۴۱     >>